Acrylicool

(1 mei 2020)

Belangrijk. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door, want in dit document worden de voorwaarden (de ‘Voorwaarden’) beschreven waarop Acrylicool (‘Acrylicool’/’Wij’/’ons’/’Onze’) een contract met u als klant (‘De klant’/’U’/’Jij’/’Jijzelf’) maakt voor de verkoop van ons product(en) (de ‘Product’/’Goederen’).

1. Algemeen
1.1. De hier genoemde voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van “Acrylicool” en op alle overeenkomsten met klanten van “Acrylicool”.
1.2. Tenzij het een expliciete uitzondering is, zijn andere dan deze voorwaarden niet legitiem.
1.3. Wij stellen dat u, door uw bestelling te bevestigen, onze algemene verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud accepteert, nadat u ze hebt gelezen. Voorwaarden zijn belangrijk voor u en Acrylicool als ze zijn ontworpen om te beschermen. Uw rechten als gewaardeerde klant en om onze rechten als bedrijf te beschermen en om een overeenkomst tussen ons te creëren.

2. Orde en realisatie van een overeenkomst
2.1. Bestellingen kunnen online worden geplaatst via de Acrylicool website www.Acrylicool.com, per e-mail, WhatsApp, Facebook en telefoon.
2.2. Wij zijn bevoegd om bestellingen onder een bepaalde orderwaarde te weigeren of om extra kosten voor deze bestellingen te berekenen. Verder hebben we het recht om de klant te vragen om een vooruitbetaling te doen.
2.3. Als acrylicool geen bestelling voor een bepaald product kan accepteren, ongeacht de reden, zal Acrylicool proberen een vergelijkbaar product te leveren wat betreft prijs en kwaliteit. De bestelling wordt aanvaard nadat er overeenstemming is bereikt.
2.4. Wanneer u een bestelling plaatst om een product bij Acrylicool te kopen, sturen wij u een e-mail met de bevestiging van de ontvangst van uw bestelling en met de details van uw bestelling. Uw bestelling vertegenwoordigt een aanbod aan ons om een product te kopen, dat door ons wordt geaccepteerd wanneer we u per e-mail de bevestiging sturen dat we uw goederen hebben verzonden (de ‘dispatch confirmation email’). Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een kopie van en/of afdrukken van deze e-mails op te slaan voor toekomstige referentie.
De inhoud van het contract wordt opgeslagen. U de algemene voorwaarden opslaan en ze gemakkelijk opzoeken. Om veiligheidsredenen zijn de gegevens van uw bestelling niet beschikbaar via internet. We bewaren deze gegevens in vertrouwen volgens ons privacybeleid.
2.5. Producten in dezelfde volgorde die niet zijn opgenomen in de e-mail met verzendbevestiging maken geen deel uit van deze aanbieding. Als er geen officiële overeenkomst is, behoudt Acrylicool zich het recht voor om prijzen en andere voorwaarden te wijzigen

3. Prijzen
3.1. De prijzen op de Website van Acrylicool zijn de werkelijke prijzen. Prijzen van goederen in mailings kunnen afwijken als gevolg van prijswijzigingen die zijn doorgevoerd na het verzenden van de mailings.
3.2. Als er geen officiële overeenkomst is, heeft Acrylicool het recht om prijzen en andere voorwaarden te wijzigen.
3.3. Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, en exclusief kosten van vervoer, verzending en juridische bijdragen, tenzij anders vermeld. Per bestelling wordt een vaste verzendkosten van €6,95 berekend voor NL.
3.4. Acrylicool is bevoegd om wijzigingen in belastingen en kosten door te voeren, ook na het realiseren van een overeenkomst.

4. Levering
4.1. Acrylicool bepaalt de wijze van transport en de transporteur. Alle bestellingen worden geleverd op het ingevoerde afleveradres.
4.2. Acrylicool heeft het recht om bestellingen gedeeltelijk te leveren. Er zijn geen extra kosten voor deels leveringen of latere leveringen.
4.3. Ondanks alle zorgvuldigheid met betrekking tot leveringen, kan het gebeuren dat uw bestelling onvolledig wordt geleverd. Als dit door De Klant binnen zeven dagen na (gedeeltelijk) ontvangen van de Goederen wordt gemeld, wordt de bestelling aangevuld of een tweede keer geplaatst op kosten van Acrylicool.

5. Betaling
5.1. Betaling vindt plaats per creditcard, paypal, vooruitbetaling, of op andere voorwaarden zoals beschreven op onze website.
5.2. In sommige bijzondere gevallen heeft Acrylicool het recht om een bepaalde betaalmethode te weigeren. In dat geval wordt het aan de klant meegedeeld en wordt de bestelling verzonden nadat de vooruitbetaling van de klant is ontvangen en goedgekeurd door Acrylicool.
5.3. Het is niet toegestaan om een aankoop af te wikkelen met een schuldvordering op Acrylicool, tenzij dit nog in brief is overeengekomen.
5.4. Vooraf betalen is alleen mogelijk per bankrekening.
5.5. Na het overschrijden van de betalingstermijn, is de Klant schuldig aan het betalen van de wettelijke rente en alle wettelijke en niet-wettelijke incassokosten. Acrylicool kan dan de volgende verplichtingen uitstellen of de overeenkomst in brief ontbinden.

6. Eigendomsbeperking
6.1. Delivered Goods blijft eigendom van Acrylicool totdat aan alle betalingsverplichtingen van de klant is voldaan.
6.2. Acrylicool is onherroepelijk bevoegd om de goederen terug te nemen als deze nog eigendom zijn van Acrylicool.

7. Verkoop- en retourperiode en retourzendingen
7.1. De klant kan de door Acrylicool geleverde goederen in veertien werkdagen na ontvangst in de originele verpakking retourneren, vergezeld van een kopie van de originele factuur en een verslag van de reden van terugkeer.
7.2. In het geval dat de goederen ongebruikt zijn en op tijd en correct worden geretourneerd, zal Acrylicool het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten terugbetalen. Goederen worden binnen 14 dagen terugbetaald.
7.3. Goederen geleverd door Acrylicool die niet zijn geretourneerd in de verkoop-en-terugkeer periode van 30 werkdagen (vrijwillige terugkeer), zoals beschreven in 7.1, de aankoop zal worden beschouwd als definitief.
7.4. Naast hun wettelijke rechten kunnen klanten artikelen binnen 14 dagen na de datum waarop ze het artikel hebben ontvangen, zonder opgave van redenen retourneren. Consumenten die vrijwillig artikelen retourneren maar geen gebruik willen maken van de retourdienst van Acrylicool, doen dit op eigen risico.
N.B.: Uw recht om artikelen vrijwillig terug te sturen heeft geen invloed op uw recht op annuleren of uw wettelijke rechten.
7.5. De volgende categorieën goederen zijn uitgesloten van het retourrecht vanaf het moment dat het pakket is geopend:

op maat gemaakte artikelen op maat gemaakt voor de eigen specificaties van de consument, of items die op welke manier dan ook gepersonaliseerd zijn.

7.6. Als u uw goederen of artikelen wilt retourneren, u gebruik maken van uw dichtstbijzijnde postkantoor, als alternatief u bellen of een e-mail sturen naar de klantenservice van Acrylicool. Alle geretourneerde goederen of artikelen zijn ten koste van de klant.
7.7. Om zijn recht op terugkeer uit te oefenen, is de klant niet verplicht de goederen binnen de afkoelingsperiode terug te sturen, maar moet hij Acrylicool schriftelijk/een ander duurzaam medium van zijn voornemen om zich binnen deze termijn uit het contract terug te trekken, in kennis stellen.
7.8. Als de goederen ongebruikt zijn en geretourneerd, zal Acrylicool het aankoopbedrag inclusief verzendkosten terugbetalen. Goederen worden binnen 14 dagen terugbetaald.
7.9. Als u uw goederen wilt retourneren, u gebruik maken van de faciliteiten bij het dichtstbijzijnde postkantoor. U ook bellen of mailen naar het Acrylicool Customer Service team en gebruik maken van onze afhaalservice. Goederen worden op kosten van de klant geretourneerd.
7.10. Bij het retourneren van uw goederen dient u een ingevuld retourformulier in te vullen, dat bij uw goederen wordt geleverd of kan worden gedownload van onze website. Op dit formulier moet u ons vertellen welke actie u ons wenst te ondernemen, bijvoorbeeld terugbetaling, enz.
7.11. Om onze producten en diensten te verbeteren, zou het ons helpen om de reden waarom u uw artikel(en) wilt retourneren in detail te beschrijven, maar dit is niet verplicht. Voeg ook een kopie van de originele factuur, indien beschikbaar.
7.12. Als u:
-Betaald met een creditcard/betaalkaart, maken we een creditnote en betalen we het bedrag terug naar uw creditcard/bankpas.
-Vooraf betaald, zullen we een credit nota en terugbetaling van het bedrag terug naar uw bankrekening.

-Nog niet betaald, zullen we een credit nota te maken om zich te verzetten tegen het.
Let op: alle bepalingen die in de “proefperiode van 14 dagen” worden genoemd, hebben geen invloed op uw wettelijke recht op intrekking.

8. Garantie
8.1. Acrylicool garandeert de kwaliteit van haar geleverde goederen gedurende 24 maanden na levering.
8.2. Garantieclaims moeten binnen veertien dagen na het ontdekken van het tekort worden ingediend en moeten worden geleid met een korte beschrijving van het tekort en een kopie van de originele factuur.
8.3. Acrylicool zal het tekort, onder voorbehoud van 8,2, kosteloos herstellen of vervangen (te beslissen door Acrylicool). De garantie omvat echter geen extra kosten, zoals soms noodzakelijke diensten. Indien de goederen ouder zijn dan een jaar en het niet mogelijk is voor Acrylicool om te repareren, of het betreffende product(en) niet meer op voorraad is/niet meer op voorraad is, zal Acrylicool de mogelijkheid bieden om de vervangende goederen te kopen voor een bedrag van 50 van de verkoopprijs, of een uitwisseling van goederen ter waarde van 50 van de oorspronkelijke aankoopprijs, E&OE (fouten en omissies uitgezonderd.)
8.4. De garantie houdt geen rekening in de volgende situaties:

– het product niet voldoende beschermd is tegen het vervoeren van schade tijdens de terugkeer.
– er zijn wijzigingen aangebracht aan het product
– tekortkomingen die het gevolg zijn van verkeerd of onjuist gebruik, zoals het negeren van de begeleidende handleiding.
– het tekort komt opzettelijk of door een ernstig gebrek aan aandacht
– externe factoren die uit de controle van Acrylicool vallen, zoals een bliksemflits, uitval van elektriciteit, natuurrampen, enzovoort.
– Acrylicool heeft niet de mogelijkheid gehad om de klacht te onderzoeken en het tekort uiteindelijk te herstellen.
– Producten die vanuit Nederland worden verzonden, worden pas na levering geleverd met 12 maanden garantie.

9. Retourneert
9.1. Om uw goederen / artikel terug te sturen moet het retourformulier volledig worden ingevuld.
Het retourformulier wordt geleverd met uw product of te downloaden via onze website. Retourneert reden en gewenste actie moet worden opgenomen. We kunnen uw terugkeer niet verwerken, tenzij de reden is opgegeven. Het product(en) moet worden verpakt met de originele verpakking, inclusief de originele factuur, alle materialen en accessoires.

Retourzendingen moeten worden geregistreerd op https://acrylicool.shipping-portal.com/.

Nederland

10. Persoonlijke gegevens
10.1. Persoonlijke klantgegevens worden opgeslagen en opgeslagen in het WIX-klantenbeheersysteem om bestellingen te verwerken. Acrylicool zal deze informatie niet gebruiken voor interne marketingdoelstellingen, zoals het versturen van mailings,
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant. We zullen ons altijd houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de daarop volgende wetgeving met betrekking tot gevoelige gegevens en persoonsgegevens.

11. Verantwoordelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van Acrylicool met betrekking tot de verkoop en levering van goederen is uitdrukkelijk beperkt tot de garantie zoals beschreven in artikel 8.
11.2. Acrylicool is niet verantwoordelijk voor de verstrekte (technische) adviezen, drukfouten in mailings, technische specificaties die door leveranciers en fabrikanten zijn verstrekt en oncontroleerbare slechte kwaliteit van goederen.
11.3. Voor het overige is elke verantwoordelijkheid van Acrylicool beperkt tot het werkelijk betaalde bedrag van de desbetreffende factuur.

12. Gebruiksvoorwaarden voor de website
12.1. Wij en onze leveranciers zijn de eigenaren van het auteursrecht, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten in het materiaal en de inhoud van onze website Acrylicool.
12.2. U mag het materiaal op deze website alleen gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
12.3. U stemt ermee in onze website niet opzettelijk te misbruiken.
12.4. Onze website kan links bevatten naar andere websites die niets met ons te maken hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze websites.

13. Informatiediensten
13.1. Uiterlijk tijdens de afronding van de overeenkomst worden deze Voorwaarden aangeboden door Acrylicool (niet-)elektronisch. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de voorwaarden af te drukken of op te slaan.
13.2. Acrylicool geeft de volgende informatie op haar website:

– Ingeschreven adres en het registratienummer bij de Kamer van Koophandel
– de belangrijkste productspecificaties, zoals de prijs
– de wijze van levering en betaling en de overeenkomstige kosten
– het adres voor het inleveren van klachten, anders dan het adres van de vestigingsplaats
13.3. Indien de Klant de overeenkomst wil ontbinden of opzeggen omdat Acrylicool niet volstaat met zijn wettelijke informatieplicht, moet deze procedure worden uitgevoerd binnen veertien dagen na het aanvaarden van de bestelling.
13.4. We behouden ons het recht voor om inkomende en uitgaande gesprekken willekeurig te monitoren en op te nemen.

14. Meningsverschillen
14.1. Deze Voorwaarden zijn gebaseerd op NL wetgeving.
14.2. Meningsverschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost.
14.3. Geregistreerd nummer 67510469.
Aangetekend: Zandzuigerstraat, ‘s-Hertogenbosch, 5222AH. Geregistreerd nummer 67510469. BTW-nummer: NL001749539B38.

15. Overmacht
15.1. Acrylicool is niet aansprakelijk voor de klant of wordt geacht in strijd met de overeenkomst te zijn wegens enige vertraging bij het nakomen of niet nakomen van verplichtingen van Acrylicool met betrekking tot zijn goederen, mits de vertraging of storing te wijten was aan enige oorzaak die buiten redelijke controle van Acrylicool ligt. Onverminderd de algemeenheid van bovengenoemde, worden de volgende oorzaken beschouwd die buiten redelijke controle van Acrylicool liggen: Handeling van God, explosie, overstroming, storm, brand of ongeval; oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, burgerlijke onlusten of vordering; handelingen, beperkingen, verordeningen bye-wetten, verboden of maatregelen van welke aard dan ook van de kant van een regering,
parlementair of lokaal gezag; invoer- of uitvoervoorschriften of embargo’s; stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties of handelsgeschillen (waarbij werknemers van Acrylicool of van een derde betrokken zijn); moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, onderdelen of machines; stroomuitval of defecten in machines.

16. Promotionele aanbiedingen
1. Promotionele aanbiedingen via alle kanalen/media, waaronder de website van Acrylicool www.Acrylicool.com, elektronische communicatie, persadvertentie, Marktplaats, banners en betaald zoeken, zijn afhankelijk van beschikbaarheid. E&OE. Alle handelsmerken worden erkend Alle prijzen correct op het moment van release. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Alle prijs onder voorbehoud van wijziging zonder kennisgeving. Alle aanbiedingen voor de deal van de week zijn één week (7 dagen) geldig vanaf de releasedatum. Alle 48 hr deal aanbiedingen zijn geldig voor 48 uur vanaf de releasedatum. 24-uursdeals zijn 24 uur geldig.